De Beloofde Messias

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem)

Hazrat Mirza Ghulam AhmadOp 13 februari 1835 werd in het kleine Indiase dorpje Qadian een man genaamd Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) geboren. Hij behoorde tot een bekende en adellijke familie.

Alle religies bevatten profetieën die de komst voorspellen van een speciaal persoon, die in de laatste dagen als een hervormer zal komen. In de islam wachten moslims op een beloofde Mahdi en Messias. De komst van de Beloofde Messias(a) werd geprofeteerd door de Heilige Profeet(sa) zelf. Volgens een traditie zat de Heilige Profeet (s) tussen zijn metgezellen, werden twee verzen uit Surah al Jum’uah geopenbaard,

“Hij is het Die onder de ongeletterden een boodschapper heeft verwekt die Zijn tekenen onder hen verkondigt en hen zuivert en hun het Boek en de wijsheid onderwijst, ofschoon zij voorheen in openbare dwaling verkeerden. En ook anderen die dezen (gelovigen) nog niet hebben ontmoet. Hij is de Almachtige, de Alwijze.”(62:3-4)

Een van de metgezellen van de Heilige Profeet(sa) vroeg op wie dit vers betrekking heeft, en de Profeet van de islam(sa) antwoordde terwijl hij zijn hand op Salman(ra), een Perzische man, legde,

“Als het geloof zou opstijgen naar de Pleiaden, zou een man uit dezen het zeker vinden.” (Bukhari).

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) is die Beloofde Hervormer van de latere leeftijd.

Leven van de Beloofde Messias

Het belangrijkste historische voorval uit de moderne geschiedenis vond plaats toen de Beloofde Messias, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, de eerste [...]

Go to Top