Ik beloof plechtig dat ik steeds bereid zal zijn om mijn leven, bezit, tijd en eer op te offeren voor de zaak van de godsdienst, land em natie. Ik zal ook bereid zijn om mijn iedere opoffering te getroosten voor de voortzetting van het Ahmadiyya Chilafat. Welke ma’roof beslissing de tegenwoordige Chalifat ook neemt, ik zal het noodzakkelijk achten mij hieraan to houden. Insha-Allah Ta’ala.

Leave A Comment