De Beloofde Messias as heeft gezegd: Degene die mij ontkent, is niet alleen mijn ontkenner, maar ontkent ook Allah en Zijn Boodschapper (vzmh). Omdat hij die mij verloochent, alvorens mij te verloochenen, Allah De Almachtige(God verhoede) een leugenaar noemt, terwijl hij ziet dat de innerlijke en uiterlijke onheilen de grenzen overschrijden.