Kijk, er zijn twee soorten mensen. Een daarvan zijn zij die zich bekeren tot de islam en zich bezighouden met wereldhandel. De Satan misleidt hen en speelt met hun gedachten. Ik bedoel niet dat handel verboden is. Neen. De metgezellen deden ook aan handel, maar zij stelden religie boven de wereld. Toen zij zich tot de islam bekeerden, verwierven zij de ware kennis van de islam die hun harten met geloof zou vullen. Dit was de reden dat zij niet wankelden door de aanvallen van satan op welk gebied dan ook. Er is geen zaak die hen ervan kan weerhouden de waarheid te spreken. Ik bedoel hiermee alleen degenen die slaven van de wereld zijn geworden. Het is alsof ze aanbidders van de wereld zijn geworden. De Satan overmeestert en controleert zulke mensen. Anderen zijn degenen die zich voortdurend zorgen maken over de ontwikkeling en de vooruitgang van de godsdienst. Dit is de groep die “Hizbullah” (groep van Allah’s volgelingen) wordt genoemd en die de overwinning behaalt over Satan en zijn leger.

(malfuzaat deel 3 pagina 193-194 editie 1984)