De Beloofde Messias (AS) heeft vermeld

Tawheed is een licht dat in het hart geboren wordt na de ontkenning van wereldlijke wensen en godheden en is ingebed in elk deel van het bestaan.
Hoe kan hij het zonder Allah en zijn boodschapper, met zijn eigen kracht verkijgen?
De enige taak van de mens is het toebrengen van de dood aan zijn eigen ego, hij moet de satanische ijdelheid verlaten dat ik in de wetenschap ben grootgebracht.
En als hij zichzelf als een onwetend persoon beschouwt en blijft bidden, dan zal het licht van Tawheed (eenheid) op hem neerdalen van God en zal hij hem een nieuw leven schenken.

(Haqiqatul Wahi, Ruhani Khazain Deel 22 Pagina 148)