Samenvatting vrijdagpreek 8 april 2022

Gegegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta‘awwuz  en Surah al-Fatihah zei , Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba):

Met de genade van Allah, gaan we door de gezegende maand van Ramadhan. Deze maand is een maand van aanvaarding van gebeden. Allah heeft buitengewone zegeningen en speciale aanvaarding van gebeden in deze maand genoemd, omdat elke handeling van de mens in deze maand voor het welbehagen van Allah is. Zelfs zijn eten en drinken zijn volgens de geboden van Allah. Dit is de reden waarom de Heilige Profeet (sa) heeft gezegd dat Allah zegt dat de deuren van het paradijs in deze maand worden geopend en de deuren van het hellevuur worden gesloten. Satan is geketend in deze maand. Daarom zou het ongelukkig van onze kant zijn als wij niet van deze immense zegening van Allah profiteren.

Over Satan die geketend is, Hazrat Khalifatul Masih (aba) verklaarde dat rovers, overspeligen en zondaars niet handelen in de maand Ramadhan? Zeker, zij zetten hun daden voort in deze maand. Als de Satan van ieder mens geketend was, waarom zou dit dan het geval zijn? Daarom is dit een advies voor gelovigen die de nabijheid van Allah wensen te bereiken. Allah heeft ons gezegd dat Satan, die anders vrij is om te handelen, Allah heeft hem geketend in de maand Ramadhan voor zulke individuen die vasten omwille van mij en proberen te stijgen in spiritualiteit. Dit zijn zulke individuen waarover de Beloofde Messias (as) heeft gezegd dat zij het fysieke levensonderhoud verminderen terwijl zij proberen hun spirituele levensonderhoud te verhogen. Dit is de essentie van vasten.

Verder zegt Allah dat ik de beloning ben voor een vastend persoon. Dit is een enorme blijde tijding waarvan wij moeten proberen te profiteren. Nu de deuren van de hemel geopend zijn, moeten wij proberen door elke deur binnen te komen. Wij moeten niet gerekend worden tot de mensen die slechts Sehr en Iftar eten, maar verstoken blijven van alle rechtschapen daden die van ons verwacht worden. Over zulke mensen zegt Allah dat Hij geen behoefte heeft aan het vasten van zulke mensen en dat zulk vasten hen niet zal baten. Wij hebben deze leiding ontvangen door de Heilige Profeet Muhammad (sa).

Daarom moeten wij proberen de essentie van Ramadhan te begrijpen. Het vers dat ik heb gereciteerd komt tussen de verzen over Ramadhan in de Heilige Koran. Het spreekt over zulke mensen die Ibaad-ur Rahmaan (dienaren van God) willen worden, die zich willen bevrijden uit de greep van Satan, en die willen zien dat hun gebeden door Allah worden aanvaard. Allah zegt dat wanneer zulke mensen u (O Profeet) naar mij vragen en zij vurig op zoek zijn naar elke manier om mij te vinden, zeg hen dan dat zij zich geen zorgen hoeven te maken, want ik ben dicht bij hen. Dus, om Allah te bereiken, moeten we waarlijk Zijn dienaar worden.

De dienaren van God zijn zij die voortdurend de geboden van God opvolgen gedurende het hele jaar, niet alleen in Ramadhan. Zij vervullen Huquq-Allah (rechten van God) en Huququl-Ibad (rechten van de mens). Zij volgen de leiding van de Heilige Koran. Zij houden hun geloof standvastig. U zult dan de aanvaarding van de gebeden ervaren.

Wij hebben het geluk dat wij de meest volmaakte volgeling van de Heilige Profeet (sa) en Imam van deze tijd, de Beloofde Messias (as), hebben aanvaard. Hij heeft ons de wegen geleerd om Allah’s nabijheid te bereiken en de gebeden te aanvaarden. Bij een gelegenheid, verklaarde de Beloofde Messias (as): “De deur die Allah heeft geopend voor de verbetering van Zijn schepping is alleen die van de gebeden. Wie deze deur huilend en jammerend binnengaat, Allah schenkt hem een mantel van zuiverheid en hij wordt zo beïnvloed door Zijn grootheid dat hij mijlenver wordt weggevoerd van ijdele daden.” Daarna legde Hazrat Khalifatul Masih (aba) verschillende manieren uit om nabijheid tot Allah en aanvaarding van gebeden te bereiken.

Bijvoorbeeld, de Beloofde Messias (as) heeft verklaard: “Welke zaken we ook zien in de wereld, allereerst moet de mens zich inspannen. Wanneer hij hard werkt, zegent Allah het ook. Op dezelfde manier, in de geestelijke wegen van Allah, bereiken alleen die mensen succes die hard werken. Daarom zegt Allah:  en wat degenen betreft die op Ons pad streven – Wij zullen hen zeker op Onze wegen leiden. Daarom moet men voortdurend proberen, want hard werken is de sleutel tot succes.

Moge Allah ons in staat stellen deze leringen te volgen en moge Allah deze Ramadhan voor ons een bron van nabijheid tot Allah maken. Moge Allah doorgaan met het schenken van vooruitgang aan de Jama’at wereldwijd. We moeten ook bidden voor de wereld dat Allah deze behoedt voor elke vorm van vernietiging. Aan het einde kondigde Hazrat Khalifatul Masih de inauguratie aan van een nieuwe website over de 313 Badri metgezellen van de Heilige Profeet (sa), www.313companions.org.