Samenvatting vrijdagpreek 11 februari 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah zei, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba),dat het gezegd wordt dat Hazrat Abu Bakr (ra) een droom had die ging over de overwinning van Mekkah.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) aan de Heilige Profeet (vzmh) vertelde dat hij een droom had gehad waarin de Heilige Profeet (vzmh) Mekkah naderde toen een hondje naar hen toekwam. De hond lag op zijn zij en er begon melk uit hem te vloeien. Hierop zei de Heilige Profeet (vzmh) dat het kwaad verwijderd werd en dat welvaart dichtbij was en dat het volk van Mekkah onder zijn bescherming zou komen.

Voor zijn verovering van Mekka presenteerde Abu Sufyan zich aan de Heilige Profeet (vzmh) in Mar-ul-Zahran. De Heilige Profeet (vzmh) besloot om hem daar te houden op advies van Hazrat Abu Bakr (ra) en Hazrat Abbas (ra), zodat hij het moslimleger kon zien aankomen. Wanneer het regiment van de Heilige Profeet (vzmh) die in groen bekleed was langs Abu Sufyan passeerde, daagde Hazrat Saad bin Abada die ook de vlag vasthield, Abu Sufyan uit.Abu Sufyan vroeg Hazrat Abbas (ra) wie hem ging beschermen. Wanneer de Heilige Profeet (vzmh) aankwam, vergezeld door Hazrat Abu Bakr (ra) en Hazrat Usaid ibn Huzair (ra), zei Hazrat Abbas (ra) tegen Abu Sufyan dat hij onder bescherming was van de Heilige Profeet (vzmh).

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Heilige Profeet (vzmh) op de (dag van de) verovering van Mekkah samen met de Moslims Arafat binnenkwam. Wanneer hij (vzmh) zijn vreedzame en veilige intenties aankondigde, zei Hazrat Abu Bakr (ra) dat Abu Sufyan eer zocht. De Heilige Profeet (vzmh) zei dat iedereen die het huis van Abu Sufyan binnenkwam, beschermd zou worden. De Heilige Profeet (vzmh) instrueerde dan dat het afgodsbeeld Hoebal vernietigd moest worden. Abu Sufyan werd eraan herinnerd dat dit hetzelfde afgodsbeeld was die hij op de dag van Uhud verheerlijkte. Hij antwoordde dat als er een god naast de God van Muhammad (vzmh) was geweest zouden de gebeurtenissen van de verovering van Mekkah niet hebben plaatsgenomen. Later zat de Heilige Profeet (vzmh) in een hoek in de Ka’bah en mensen omringden hem. Hazrat Abu Bakr (ra) hield de wacht naast de Heilige Profeet (vzmh).

De Slag van Hunain, ook gekend als Hawazin of Autaas, werd uitgevochten in 8 Hijri, kort voor de verovering van Mekkah. Wanneer Malik bin Auf Nasri over Mekkah hoorde, verzamelde hij een grote leger om de Moslims te bekampen.

Tijdens de Slag van Hunain behoorde Hazrat Abu Bakr (ra) tot degenen die resoluut naast de Heilige Profeet (vzmh) bleven. Zelfs wanneer het aantal moslims afnam tot er maar 12 overbleven, greep Hazrat Abu Bakr (ra) de teugels van het paard van de Heilige Profeet (vzmh) en adviseerde dat ze misschien niet verder moesten gaan. De Heilige Profeet (vzmh) instrueerde hem echter om de teugels los te laten en ging dapper vooruit. Uiteindelijk versloegen de moslims op wonderbaarlijke wijze de vijand.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Heilige Profeet (vzmh) en het Moslimleger Taif belegerden na de Slag van Hunain. Er zijn verschillende overleveringen over hoe lang de belegering heeft geduurd, variërend van 10 tot 40 dagen. De Heilige Profeet (vzmh) zag een droom en  hij vertelde Hazrat Abu Bakr (ra) erover. Hazrat Abu Bakr (ra) suggereerde op basis van zijn droom dat zij misschien niet zouden bereiken waarvoor zij gekomen waren. De Heilige Profeet (vzmh) was in overeenstemming hiermee en de Moslims werden later bevolen om terug te keren.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Slag van Tabuk gevochten werd in 9 Hijri. De Heilige Profeet (vzmh) instrueerde de Moslims om financiële opofferingen te doen voor de doelstellingen van deze strijd. Hazrat Abu Bakr (ra) was de eerste persoon om dit te doen en hij bracht alles wat hij bezat naar de Heilige Profeet (vzmh). Wanneer de Heilige Profeet (vzmh) vroeg of hij iets thuis gelaten had zei  Hazrat Abu Bakr (ra) van niet. Hazrat Umar (ra) zou later vertellen dat hij de intentie had om een grotere opoffering te maken dan Hazrat Abu Bakr (ra) en presenteerde dus de helft van zijn rijkdom aan de Heilige Profeet (vzmh). Later ontdekte hij dat Hazrat Abu Bakr (ra) all zijn eigendom had opgeofferd. Hazrat Umar (ra) zei dus dat hij zou nooit het niveau van Hazrat Abu Bakr (ra) kunnen overtreffen.

Hazrat Masih e Maud (as) stelt dat,er mensen zijn die mij aanvaarden en zeggen dat zij religie boven de wereld voorkeur zullen geven maar wanneer er moeilijke tijden komen blijven hun zakken strak dicht. Kan iemand spirituele uitmuntendheid bereiken in dergelijke omstandigheden?

Na zijn terugkomst uit Tabuk in 9 Hijri besloot de Heilige Profeet (vzmh) naar Mekkah te gaan voor Hajj. Wanneer hij hoorde dat niet-Moslims de Hajj procedures verstoorden door naakt te dansen rond de Ka’bah, zag hij (vzmh) van zijn plan af. De Heilige Profeet (vzmh) benoemde Hazrat Abu Bakr (ra) tot leider van het konvooi om de Hajj te voltrekken. Hazrat Abu Bakr (ra) ging samen met 300 Metgezellen naar Mekkah om de Hajj te doen.

Op het einde kondigde Huzur-e-Anwar de gebeden in afwezigheid aan voor sommige van de overledenen en hij sprak ook over hun goede kwaliteiten.