Samenvatting vrijdagpreek 11 maart 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah ging Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) door met het behandelen van incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr (ra).

Huzur-e-Anwar zei, De moeilijkheden en uitdagingen waarmee Hazrat Abu Bakr (ra) te maken kreeg tijdens zijn Khilafat worden besproken. Het meest uitdagende feit was het overlijden van de Heilige Profeet (vzmh). De hele moslimgemeenschap was in rouw voor de Heilige Profeet (vzmh), zo zeer zelfs dat sommigen onder hen tijdelijk hun verstand verloren. Zij konden zich niet voorstellen dat de Heilige Profeet (vzmh) van hen weg was. Hazrat Abu Bakr was een vriend van de Heilige Profeet (vzmh) vanaf het prille begin en was zeer loyaal ten aanzien van hem.

Desondanks toonde hij immense moed en geduld. Hij verzamelde de mensen en zei tegen hen: Wie van jullie Mohammed (vzmh) aanbad, weet dat hij is heen gegaan. En wie onder u Allah aanbidt, weet, dat Hij eeuwig is en nooit zal sterven.

De tweede grote prestatie van Hazrat Abu Bakr (ra) is de tot stand brengen van eenheid onder de Moslims nadat hij de Khalifa werd. Uit de discussies die plaatsvonden bleek dat de Ansar van Medina niet klaar waren om een Ameer van Muhajireen van Mekka te accepteren, en de Muhajireen van Mekka waren niet klaar om een Amir van Ansar van Medina te accepteren. Het was mogelijk dat dit conflict zou uitlopen op een daadwerkelijke strijd tussen hen. In die delicate situatie, plaatste Allah een goddelijk effect in de toespraak van Hazrat Abu Bakr (ra) en neigde de harten van de mensen naar hem. Door hem, werd de eenheid en het mededogen onder de Moslims hersteld na het overlijden van de Heilige Profeet (vzmh).

De Beloofde Messias (as) verklaart: Net zoals de Bani Israël volgelingen werden van Joshua na de dood van Mozes (as) en niet van mening verschilden en allen hem gehoorzaamden, vond hetzelfde plaats met Hazrat Abu Bakr (ra). Na de rouw om de scheiding van de Heilige Profeet (vzmh), aanvaardden zij van ganser harte de Khilafat van Hazrat Abu Bakr (ra).

De derde grote prestatie was het sturen van het leger van Hazrat Usama (ra). Na de veldslagen van Tabuk en Mauta, was dit een leger dat door de Heilige Profeet (vzmh) was gevormd om naar de Syrische grens te sturen om tegen de Romeinen te vechten. Dit leger stond klaar om te vertrekken vanuit een plaats genaamd Jurf buiten Medina toen zij hoorden over het overlijden van de Heilige Profeet (vzmh) op de 12e van Rabiul-Awwal. Het leger vertrok dus niet en keerde terug naar Medina.

Nadat hij Kalief was geworden, gaf Hazrat Abu Bakr (ra) de opdracht aan Hazrat Usama (ra) om zijn missie te beëindigen en beval hij dat geen van zijn legermensen in Medina mochten blijven. Tegelijkertijd begonnen berichten over rebellie en afvalligheid van vele stammen in Arabië, Medina te bereiken. Sommige metgezellen stelden aan Hazrat Abu Bakr (ra) voor dat dit leger voorlopig in Medina zou worden tegengehouden ter bescherming. Als antwoord zei hij: Ik zweer bij Hem in Wiens handen mijn leven is, zelfs als ik er zeker van was dat beesten mijn lichaam zouden verscheuren, zal ik toch het besluit van de Heilige Profeet (vzmh) uitvoeren met betrekking tot het leger van Usama (ra). In een andere relaas wordt vermeld dat hij zei: Zelfs als honden de voeten van de vrouwen van de Heilige Profeet (vzmh) in Medina zouden slepen, zal ik het leger dat door de Heilige Profeet (vzmh) is gezonden, niet terugroepen.

Hazrat Khalifatul Masih (aba) riep op tot gebeden voor de huidige omstandigheden in de wereld en zei dat we moeten bidden dat Allah wijsheid en intellect mag schenken aan de leiders van beide partijen en dat zij weg mogen blijven van het vergieten van bloed van de mensheid. Moslims zouden ook lering moeten trekken uit deze oorlog, hoe dat zij één zijn geworden. Ondanks het geloof in dezelfde Kalimah, vormen moslims nooit één entiteit. Zij kunnen alleen één worden als zij de Imam van deze tijd accepteren.