Samenvatting vrijdagpreek 22 april 2022

Gegegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Na het reciteren van TashahhudTa‘awwuz en Surah al-Fatihah zei, Hazrat Khalifatul Masih V (aba) dat wij deze dagen de maand van Ramadan meemaken en dat er 20 dagen zijn verstreken.

Huzoor(aba) zei dat de gelovigen door de genade van Allah hun best doenom volledig voordeel te halen uit deze maand. God heeft gesteld dat het vasten ons werd voorgeschreven zodat wij rechtvaardig worden. We kunnen dus alleen voordeel halen uit Ramadan wanneer we trachten om rechtvaardiger te worden.

Huzoor (aba) zei dat de Heilige Profeet (sa) heeft gesteld dat het vasten een schild is voor ons. Betekent dit dat het genoeg is voor ons om slechts in de ochtend het vasten aan te vangen en deze in de avond te verbreken? Neen- we moeten integendeel nadenken over het ware doel van het vasten, dat is om rechtvaardigheid te vestigen.

Huzoor (aba) zei dat wij onszelf moslim en degenenverklaren te zijn die handelen volgens de leer van de Heilige Profeet (sa) en hebben daardoor de Messias (as) van de laatste dagen aanvaard, wiens komst voorspeld werd en die gemanifesteerd werd in de persoon van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) uit Qadian. We hebben aanvaard dat de overwinning van de Islam door middel van hem zal komen. Dus, om de ware geest van de Islam in te prenten in onszelf, moeten we leiding zoeken bij -en verkrijgen van de Beloofde Messias (as).

De Beloofde Messias (as) zei dat het eerste niveau van geloof is om Taqwa (rechtvaardigheid) te vestigen. Om dit te doen moeten we ons weerhouden van alle vormen van kwaad.We moeten ons eigen analyseren om te zien of we de rechten van God en Zijn schepselen vervullen.

Huzoor (aba) zei dat we tijdens de maand van Ramadan onze aandacht moeten verhogen op het reciteren van de Heilige Koran. We moet de Koran lezen terwijl we naar deze dingen zoeken die God heeft voorgeschreven en wat Hij heeft verboden. Dit zijn tekens van rechtvaardigheid.

Huzoor (aba) zei,dat als onze gebeden en recitatie van de Heilige Koran, ons niveau van rechtvaardigheid niet verhogen, dan kan ons vasten niet een schild beschouwd worden. We zijn misschien ’s ochtends met vasten begonnen, hebben het bij zonsondergang afgebroken, hebben de hele dag honger gehad, maar we zullen de ware essentie ervan niet hebben bereikt.

Huzoor (aba) heeft gezegd dat mensen vaak vragen hoe ze kunnen ontdekken of hun goede daden door God aanvaard zijn of niet. Huzoor (aba) zei, als uw daden uw harten vullen met het verlangen om nog goed te doen, zou het betekenen dat de zegeningen van Allah bij u zijn.

Nog iets van belang, als een person bidt maar de rechten van de mensen niet respecteert, dankan hij niet rechtvaardig benoemd worden. Op gelijke wijze, als we voldoen aan de rechten van onze medemensen maar de rechten van God negeren, dan is dit ook ver van rechtvaardigheid. Een echte rechtvaardige persoon moet beide rechten vervullen. De huidige hachelijke situatie van de moslims is te wijten aan hun gewoonten. Als een persoon zichzelf niet kan redden van slechtheid, dan kan hij de boodschap van Allah niet prediken. Ahmadi’s moeten hier bijzonder aandacht aan besteden. Moge Allah ons in staat stellen om zowel te voldoen aan de rechten van Allah als van de medemens. Ameen.