Ik verleen een teken aan u van Mijn Barmhartigheid na uw smeekbeden gehoord te hebben en Ik heb uw gebeden geëerd met de aanvaarding van Mijn genade en heb deze reis gezegend. Een teken van macht, genade en nabijheid tot Mij wordt aan u verleend, en een teken van genade en weldadigheid is aan u toegekend, en aan u is de sleutel tot succes en overwinning toegekend. Vrede zij met U, o overwinnaar. Zo spreekt God, zodat degenen die naar het leven verlangen, gered worden uit de greep van de dood, en degenen die in graven begraven liggen, kunnen verrijzen, zodat de superioriteit van de Islam en de waardigheid van Gods Woord gemanifesteerd kunnen worden aan het volk, zodat de waarheid kan komen met al haar zegeningen en valsheid kan verdwijnen met al haar kwalen; zodat de mensen kunnen begrijpen dat ik de Heer van de Macht ben en doe wat Ik wil en zodat zij kunnen geloven dat Ik met u ben, zodat diegenen die niet in God geloven en Zijn religie en Zijn Boek en Zijn heilige Boodschapper, Mohammed, de uitverkorene, vrede zij met hem, ontkennen en verwerpen, geconfronteerd kunnen worden met een duidelijk teken en zodat de weg van de schuldige klaarblijkelijk kan worden.

Leave A Comment